Збірник наукових праць ВНАУ

Серія технічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Калетнік Григорій Миколайович - головний редактор , президент ВНАУ

доктор економічних наук, професор, академік НААН України (м. Вінниця)

Паламарчук Ігор Павлович - заступник головного редактора

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Друкований Михайло Федорович

д.т.н., проф.,ВНАУ (м. Вінниця)

Анісімов Віктор Федорович

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

д.т.н., проф. ВНТУ (м. Вінниця)

Сивак Іван Онуфрійович

д.т.н., проф. ВНТУ (м. Вінниця)

Огородніков Віталій Антонович

д.т.н., проф. ВНАУ (м. Вінниця)

Булгаков Володимир Михайлович

д.т.н., проф., академік НААН, НУБіПУ (м. Київ)

Бурдо Олег Григорович

д.т.н., проф., ОНАХТ (м. Одеса)

Матвійчук Віктор Андрійович

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Середа Леонід Павлович

к.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Веселовська Наталія Ростиславівна

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Гевко Роман Богданович

д.т.н., проф., ТНЕУ (м. Тернопіль)

Бандура Валентина Миколаївна

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Цуркан Олег Васильович

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Гунько Ірина Василівна

к.т.н., проф., проректор ВНАУ (м. Вінниця)

Солона Олена Василвна

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Пришляк Віктор Миколайович - к.т.н., доц.

ВНАУ (м. Вінниця)

Іванов Микола Іванович

к.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Кондратюк Дмитро Гнаторич

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Любін Микола Володимирович

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Людвікас Шпокас

д.т.н., проф., Університет Олександра Стулгинського (Литва)

Марош Коренко

д.т.н., проф., Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Ян Франчак

д.т.н., проф. Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Володимир Крочко

д.т.н., проф., Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Зденко Ткач

д.т.н., проф., Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Володимир Юрча

д.т.н., проф., Чеський університет сільського господарства (м.Прага, Чехія)

Януш Новак

д.т.н., проф., Люблінський аграрний університет (м. Люблін, Польща)

Гражина Езевська-Вітковська

д.т.н., проф., Люблінський аграрний університет (м. Люблін, Польща)

Маріан Веселовськи

д.т.н., проф., Люблінський природничий університет (м. Люблін, Польща)

Семенс Івановс

д.т.н., проф., Латвійський аграрний університет (м. Улброка, Латвія)