Збірник наукових праць ВНАУ

Серія технічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2015 рік, Випуск 1 (89) Том 2

Паламарчук І.П. - Перегляд

ДОКТОРУ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ, АКАДЕМІКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК АНІСІМОВУ ВІКТОРУ ФЕДОРОВИЧУ ЮВІЛЕЙНИХ 80 РОКІВ (c.5–7)

Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалева И.М. - Перегляд

Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля (c.8–15)

Борисюк Д.В., Яцковський В.І. - Перегляд

Методи та засоби діагностування тракторів (c.16–20)

Калінін Є.І. - Перегляд

Експлуатаційно-технологічне та динамічне моделювання самохідної збиральної машини (c.21–25)

Савуляк В.І., Дусанюк Ж.П., Шиліна О.П., Краковська О.О. - Перегляд

Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталей типу «Вал» (c.26–30)

Боднарчук О.В. - Перегляд

Конструювання жирової основи спреду (c.31–36)

Болгова Н.В. - Перегляд

Казеїната натрію в складі емульсованих м`ясних продуктів (c.37–41)

Вербицький С.Б., Пацера Н.М., Черняк О.В.,, Бєла Н.І. - Перегляд

Порівняння результатів органолептичного та приладного оцінювання структури кондитерських виробів (c.42–46)

Власенко В.В., Крижак С.В. - Перегляд

Дослідження впливу стартових культур на швидкість утворення молочної кислоти на етапі осадки сирокопчених ковбас (c.47–50)

Друкований М.Ф., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І., Дорошкевич Н.Ф. - Перегляд

Розчинення гірничних порід для підвищення якості біологічних добрив (c.51–54)

Дубковецький І.В., Страшинський І.М., Стрельченко Л.В., Коломієць Р.А. - Перегляд

Дослідження впливу конвективно-інфрачервоного сушіння на зміну характеристик білкових препаратів тваринного і рослинного походження (c.55–61)

Коваль О.А. - Перегляд

Сир плавлений безфосфатний (c.62–68)

Корнієнко В.В., Мельник Л.М., Таран В.М. - Перегляд

Розроблення ефективного обладнання для зневоднення бражного дистиляту (c.69–73)

Куцевол О.М. - Перегляд

Метод визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними діелектричними втратами та пористістю (c.74–80)

Малежик І.Ф., Бандуренко Г.М., Дубковецький І.В., Писарєв М.Г. - Перегляд

Нові технології виробництва напівфабрикатів з картоплі (c.81–88)

Мінорова А.В., Романчук І.О., Крушельницька Н.Л., Мацько Л.М. - Перегляд

Дослідження мікроструктури та поверхнево-активних властивостей сухих концентратів сироваткових білків, отриманих методом ультрафільтрації (c.89–93)

Моісеєва Л.О., Романчук І.О., Рудакова Т.В. - Перегляд

Підвищення біологічної цінності кисломолочних продуктів для харчування дітей (c.94–98)

Науменко О.В. - Перегляд

Дослідження вірусоцидної активності дезінфікуючих засобів (c.99–103)

Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П., Вишнєвський В.М. - Перегляд

Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки (c.104–408)

Поліщук Г.Є., Семко Т.В. - Перегляд

Дослідження водної фази сумішей та морозива з натуральними структуруючими компонентами (c.109–116)

Пономарчук В.Є., Мормітко В.Г. - Перегляд

Реалії втілення та розвитку стратегії переробки олійних культур промисловою групою «Віойл» (c.117–125)

Прасолов Є.Я., Слинько В.Г., Галич О.А., Березницький В.І. - Перегляд

Вдосконалення технології приготування м’ясного фаршу для виробництва варених ковбас (c.126–132)

Самойчук К.О., Івженко А.О. - Перегляд

Методика розрахунку пульсаційного гомогенізатора з вібруючим ротором (c.133–138)

Удодов С.О.., Мерзляк Д.В., Марцинкевич Л.В - Перегляд

Дослідження впливу форми днища сусловарильного апарату на його конструктивні параметри (c.139–143)

Чурсінов Ю.О., Ковальова О.С., Філіпенко Д.В., Петровенко В.В. - Перегляд

Технологічні особливості сушіння житнього ферментативного солоду (c.144–152)

Шугай М.О. - Перегляд

Пошук і характеристика молочнокислих бактерій, перспективних для виробництва сиру (c.153–158)

Ялпачик Ф.Ю., Верхоланцева В.О. - Перегляд

Методика експериментальних досліджень у процесі охолодження пшениці (c.159–163)

Янович В.П., Купчук І.М., Полєвода Ю.А. - Перегляд

Розробка методики масштабного переходу “Фізична модель – натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості (c.164–167)

Янчик М.В., Нєміріч О.В. - Перегляд

Теоретичні аспекти збагачення помадних мас нетрадиційною рослинною сировиною (c.168–173)