Збірник наукових праць ВНАУ

Серія технічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2015 рік, Випуск 1 (89) Том 1

Памарчук І.П. - Перегляд

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕХАНІЗАЦІЇ ВНАУ – 10 РОКІВ (c.6–9)

Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П., Ангельський Д.А. - Перегляд

Фактори зменшення трудомісткості, енерговитрат та технологічної собівартості обробки на верстатах з ЧПК (c.10–16)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Міськов В.П., Слабкий А.В. - Перегляд

Результати експериментального дослідження вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів (c.17–21)

Кухарь В.В., Балалаева Е.Ю., Тузенко О.А., Василевский О.В. - Перегляд

Неравномерность распределения показателей напряженно-деформированного состояния при ресурсосберегающих режимах протяжки заготовок с обкаткой в комбинированных бойках (c.22–26)

Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. - Перегляд

Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням (c.27–33)

Труханська О.О. - Перегляд

Вплив параметрів комбінованої очисної системи на величину нормального ударного імпульсу (c.34–37)

Шевчук Є.І., Сивак І.О., Мироненко О.М. - Перегляд

Переміщення при ротаційній витяжці листової заготовки (c.38–42)

Гвоздєв О.В., Спірін А.В. - Перегляд

Cистемний підхід у підвищенні ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва (c.43–47)

Говоров О.Ф. - Перегляд

Аналітичне визначення потужності на привід ротаційного різального апарата з горизонтальною віссю обертання косарки-подрібнювача-навантажувача зелених кормів (c.48–52)

Дудак С.М., Грицака О.М., Спірін А.В. - Перегляд

Кінетика процесу вимолоту зерна зернозбиральними комбайнами (c.53–56)

Лебедєв А.Т., Артьомов М.П., Шуляк М.Л., Лебедєва І.А. - Перегляд

Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою (c.57–61)

Хандюк М.В. - Перегляд

Нова конструкція машини для обрізання кінців ріпчастої цибулі (c.62–67)

Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Слободян Н.М. - Перегляд

Математическая модель впрыска топлива в малых отклонениях для определения остаточного ресурса дизельной топливной аппаратуры (c.68–75)

Бурлака Т.В., Дубковецький І.В., Малежик І.Ф. - Перегляд

Дослідження впливу зміни швидкості теплоносія на процес комбінованого сушіння культивованих грибів (c.76–82)

Власенко В.В., Бандура В.М., Коляновська Л.М. - Перегляд

Теорія подібності як спосіб моделювання процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля (c.83–87)

Власенко В.В., Власенко І.Г. - Перегляд

Удосконалення технології виробництва м’якого сиру функціонального спрямування «моцарелла – манзар» (c.88–93)

Гондар О.П., Романчук І.О. - Перегляд

Зміна мінерального складу сухої молочної сироватки за різних методів оброблення (c.94–99)

Даниленко С.Г. - Перегляд

Визначення гострої токсичності експериментальної функціональної добавки (c.100–104)

Жукова Я.Ф., Чуманська Г.С., Король Ц.О., Копилова К.В. - Перегляд

Вплив соління на динаміку азотовмісних фракцій та реологічні показники сирів з білою плісенню (c.105–110)

Миронюк С.С. - Перегляд

Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на якість і тривалість зберігання плодів баклажана (c.111–116)

Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Паламарчук В.І. - Перегляд

Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми інфрачервоної віброхвильової конвеєрної сушарки для післязбиральної обробки сипкої сільськогосподарської продукції (c.117–123)

Полєвода Ю.А. - Перегляд

Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв (c.124–130)

Шпитківська Н.Б., Попова Н.В., Мисюра Т.Г., Зав’ялов В.Л. - Перегляд

Дослідження гранулометричного складу збагачених йогуртів з порошком топінамбура (c.131–135)

Янович В.П., Купчук І.М., Корольчук В.С. - Перегляд

Обгрунтування технології та обладнання для переробки волоських горіхів (c.136–139)

Друкований М.Ф., Алексевич І.М. - Перегляд

Виробництво біодизелю (c.140–143)

Кофанова О.В., Кофанов О.Є. - Перегляд

Валеологічні аспекти заміни вуглеводневого дизельного палива на біодизель (c.144–148)

Матвійчук В.А., Дмитришен О.М., Рубаненко О.О. - Перегляд

Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів (c.149–155)

Ткаченко С.Й., Дахновська О.В. - Перегляд

Аналіз порівняння різних методів визначення енергоефективності твердопаливних котлів (c.156–160)

Дубчак В.М. - Перегляд

Організація паралельних алгоритмів та методів обчислення сукупності моментних ознак масивів цифрової інформації (c.161–167)

Самойленкова В.П. - Перегляд

Пути повышения познавательной активности студентов аграрно-технических высших учебных заведений (ВУЗОВ) (c.168–170)