Збірник наукових праць ВНАУ

Серія технічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2014 рік, Випуск 2 (85)

Деревенько И.А. - Перегляд

Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования (c.6–11)

Михалевич В.М., Краєвський В.О. - Перегляд

Оптимізація параметрів ступеневої схеми зміни швидкості деформацій при гарячому деформуванні (c.12–16)

Слободян Н.М., Пономарчук І.А. - Перегляд

Математична модель процесу формування декоративного бетонного виробу на основі варіаційних принципів (c.17–20)

Солона О.В., Єрьомін П.М., Чернявський О.В. - Перегляд

Моделювання протягування деталей із сірого чавуна (c.21–27)

Шепеленко И.В., Черкун В.В. - Перегляд

Применение вибрации при ФАБО (c.28–31)

Анеляк М.М., Кузьмич А.Я., Кустов С.О. - Перегляд

Дослідження процесу сепарації насіннєвого вороху люцерни на циліндричному решеті (c.32–36)

Говоров О.Ф. - Перегляд

Підвищення строку служби ножів машин для скошування рослин (c.37–42)

Грабар І.Г., Дерев’янко Д.А. - Перегляд

Обґрунтування дослідження переміщення насіння і його травмування по розподільчій пластині запропонованої конструкції дискового сошника (c.43–52)

Дерев’янко Д.А. - Перегляд

Дослідження впливу розміщення і зароблення насіння в грунт на його травмування та якість при сівбі (c.53–60)

Котов Б.І., Грищенко В.О., Кормановський С.І. - Перегляд

Моделювання динамічних режимів тепло-вологісної обробки рослинних продуктів (c.61–66)

Лисогор В.М., Шуллє Ю.А., Цимбал М.А. - Перегляд

Метод використання математичного більярду на решітках для визначення оптимального освітлення сільськогосподарської території (c.67–73)

Линник Ю.О., Павленко С.І., Алієв Е.Б., Грицун А.В. - Перегляд

Результати чисельного моделювання робочого процесу ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки (c.74–80)

Павленко С.І. - Перегляд

Теоретичні дослідження процесу формування бурта гноє-компостної суміші при її механічній аерації (c.81–91)

Паладійчук Ю.Б., Тарасюк Ю.М., Любачівський Р.О. - Перегляд

Моделювання технологічного процесу змішування зернових сумішей гвинтовим змішувачем (c.92–96)

Пасічний В.М., Страшинський І.М., Фурсік О.П., Горбач О.Я. - Перегляд

Вплив термооброблення на вологозв’язувальну здатність білків рослинного і тваринного походження (c.97–101)

Пришляк В.М., Яропуд В.М. - Перегляд

Обґрунтування конструктивних параметрів рекуперативних теплоутилізаторів для тваринницьких приміщень (c.102–111)

Середа Л.П., Місюля А.М. - Перегляд

Дослідження впливу модернізованого способу підгортання картоплі на її урожайність (c.112–117)

Тишковський В.В. - Перегляд

Баланс органічних речовин грунту в короткоротаційних сівозмінах залежно від альтернативного удобрення льону-довгунця (c.118–122)

Шеремет Ю.В. - Перегляд

Продуктивність льону-олійного залежно від абіотичних та антропогенних факторів (c.123–129)

Бандура В.М., Коляновська Л.М. - Перегляд

Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування (c.130–135)

Батраченко О.В. - Перегляд

Моделювання умов силового навантаження ножів кутера (c.136–141)

Ватренко О.В. - Перегляд

Аналіз роботи мембран кришок консервної скляної тари (c.142–148)

Всеволодов А.Н. - Перегляд

Применение метода анализа размерностей для описания процесса мойки растительного сырья (c.149–153)

Друкований М.Ф., Яремчук О.С., Дишкант Л.В., Дорошкевич Н.Ф. - Перегляд

Отримання високоякісних органічних добрив шляхом розчинення кальцієвмісної породи в біомасі (c.154–158)

Крижак Л.М. - Перегляд

Відновлення структури кисломолочного напою після механічного руйнування (c.159–163)

Любин Н.В., Токарчук А.А. - Перегляд

Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы (c.164–169)

Любін М.В., Токарчук О.А., Літинський С.Д. - Перегляд

Обґрунтування параметрів робочого органу для автоматизовано -го процесу дозування концентрованих кормів (c.170–174)

Ходарєв В.Я. - Перегляд

Залежність в’язкості від фізико-хімічних властивостей молока (c.175–179)

Боднар Л.А., Співак О.Ю., Музичук В.І. - Перегляд

Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів з рутиловим покриттям (c.180–184)

Паламарчук І.П., Драчишин В.І., Паламарчук В.І. - Перегляд

Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми конвеєрної вібромашини для обробки продукції «насипом» (c.185–192)

Пасічний В.М., Хоменко Ю.О., Полумбрик М.М. - Перегляд

Застосування полімерів в якості носіїв для інкапсуляції олеорезинів спецій (c.193–199)

Анісімов В.Ф., Рябошапка В. Б., Пясецький А. А. - Перегляд

Рекомендації керівникам підрозділів апк та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва (c.200–203)

Войтов В.А., Цимбал Б.М. - Перегляд

Розробка методики та визначення активної та загальної кислотності сировини для виробництва паливних брикетів та пеллетів з рослинної біомаси (c.204–211)

Пришляк В.М., П’ясецький А.А., Бурлака С.А. - Перегляд

Дослідження перспективних машинних технологій з використанням відновлювальних паливних ресурсів (c.212–219)

Ткаченко С.Й., Пішеніна Н.В., Румянцева Т.Ю. - Перегляд

Функціональні етапи та обладнання біогазової технології в системах різного рівня потужності (c.220–225)