Збірник наукових праць ВНАУ

Серія технічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2014 рік, Випуск 1

Будяк Р. В., Бандура В. М. - Перегляд

Дослідження шорсткості, хвилястості та кривизни отвору поверхні гільз після протягування (c.5–10)

Деревенько И. А. - Перегляд

Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов (c.11–14)

Єрьомін П. М., Кириченко А. М., Солона О. В. - Перегляд

Моделювання холодного пружно-пластичного деформування отворів у втулках із сірого чавуна методом кінцевих елементів (c.15–21)

Лисогор В. М., Шуллє Ю. А., Горбатюк Р. М., Чубик Р. В. - Перегляд

Визначення степеней вільностей електромеханічної установки для віброабразивної обробки деталей при ремонті сільськогосподарської техніки (c.22–31)

Павленко В. С., Цуркан О. В., Захаревич І. М., Підлубний О. О. - Перегляд

Валець нової конструкції (c.32–36)

Рябенька М. О. - Перегляд

Сучасний стан та динаміка виробничого травматизму у промисловості україни (c.37–41)

Слободянюк Ю. Ю., Крот Р. В. - Перегляд

Сучасний стан охорони праці в україні (c.42–46)

Суглобов Р. В., Бурко В. А., Тузенко О. О., Кухар В. В. - Перегляд

Експерементально-розрахунковий аналіз розподілу висотних деформацій при осаджуванні заготовок випуклими бойками різного радіусу (c.47–55)

Булгаков В. М., Борис А. М., Калетнік Г. М., Яропуд В. М. - Перегляд

Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів новим копірно-роторним робочим органом (c.56–70)

Булгаков В. М., Борис А. М., Яропуд В. М., Кірієнко О. О. - Перегляд

Розробка та дослідження нового гичкозбирального робочого органу (c.71–78)

Грицака О. М. - Перегляд

Конструктивні особливості розвитку сучасних молотильно – сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів (c.79–84)

Грицун А. В., Яропуд В. М., Грицун О. А. - Перегляд

Теоретичне обґрунтування технологічно – конструктивних параметрів подрібнювача пресованих стеблових матеріалів (c.85–92)

Дудін В. Ю. - Перегляд

Підвищення надійності ротаційного пластинчатого вакуумного насоса індивідуальних доїльних установок (c.93–97)

Костюкевич С. А. - Перегляд

Повышение качества молока путем модификации доильно-молочного оборудования антиадгезивными соединениями (c.98–103)

Линник Ю. О., Павленко С. І., Грицун А. В. - Перегляд

Дослідження динаміки змін коливань вакуумметричного тиску в автоматизованій доїльній установці (c.104–108)

Павленко С І., Ляшенко О. О. - Перегляд

Моделювання масового і енергетичного балансу у процесах компостування (c.108–117)

Рудницький Б. О., Спірін А. В., Туровська В. Б., Рудницький В. Б. - Перегляд

Аналіз травматизму і професійних захворювань в галузі тваринництва та заходи по їх запобіганню (c.118–124)

Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. - Перегляд

Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК (c.125–130)

Паладійчук Ю. Б., Тарасюк Ю. М., Михайловська М. А. - Перегляд

Гвинтові завантажувачі в агропромисловому комплексі (c.131–134)

Алієв Е. Б., Лиходід В. В., Павленко С. І.., Івлєв В. В - Перегляд

Результати виробничих випробувань техніко-технологічного модуля ттм-1п для первинної обробки та переробки грубої овечої вовни в утеплювач (c.135–141)

Мироненко А. П. - Перегляд

Економічна ефективність використання розробленої конструкції вертикального змішувача для приготування сипких матеріалів (c.142–152)

Павленко В. С., Цуркан О. В., Захаревич І. М., Підлубний О. О. - Перегляд

Нова відцентрова овочерізка (c.153–157)

Пунько А. И., Кольга Д. Ф. - Перегляд

Разработка и исследование работы вальцовой дробилки зернофуража (c.158–161)

Ратушняк Г. С., Степанковський Р. В - Перегляд

Експериментальні дослідження робочих характеристик регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами в системах аспірації підприємств харчової промисловості (c.162–169)

Цуркан О. В., Гурич А. Ю., Пентюк Б. М., Кузь В. О. - Перегляд

Шляхи інтенсифікації процесу теплової стерилізації консервів на основі його аналізу (c.170–176)

Янович В. П., Купчук І. М., Захаревич І. М. - Перегляд

Обгрунтування технології та обладнання для виробництва кісткового борошна (c.177–181)

Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Михайловська М. А. - Перегляд

Розробка фотоаналітичного методу експрес-оцінки вихідної однорідності сипких матеріалів (c.182–186)

Петров О. В., Козлов Л. Г., Дусанюк Ж. П., Черниш А. В - Перегляд

Математичне моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, з довгими робочими гідролініями (c.187–192)

Гуцаленко О. В., Василенко Т. С. - Перегляд

Перспективи застосування водню як альтернативного джерела енергії (c.193–200)